Voorwaarden annuleringsverzekering

Wat is verzekerd?

Annuleert u uw reis  voortijdig? Dan heeft u recht op een vergoeding. Maar alleen als het gebeurt om een van de redenen die in de voorwaarden staat.

Wanneer start en eindigt uw verzekering?

Nadat u de reserveringsbevestiging ontvangt, heeft u veertien dagen bedenktijd. In die periode kunt u de verzekering ongedaan maken. De bedenktijd geldt niet voor verzekeringen waarvan de aankomstdag van uw reis en de afsluitdatum van uw verzekering korter is dan dertig dagen. De verzekering eindigt de dag dat uw reis begint.

Wanneer beëindigen wij uw verzekering?

   • Als u ons opzettelijk misleidt, dan beëindigen wij direct de verzekering.
   • Als er vast is komen te staan dat er sprake is van fraude, oplichting of bedrog. In dat geval eindigt uw verzekering per direct.

Wat moet u weten over de premie?

U betaalt de premie over deze verzekering voordat uw verzekering begint. Zodra uw verzekering ingaat, betalen wij geen premie terug. De premie bedraagt 5% over het totaal bedrag van uw reservering.

Wat zijn uw verplichtingen?

U en uw eventuele medeverzekerde(n) zijn verplicht om:

   • al het redelijke te doen om schade te voorkomen en te beperken
   • bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Dit betekent ook dat u zich moet laten onderzoeken door een arts, als wij daarom vragen. U moet uw arts bovendien alle gewenste informatie geven en de schriftelijke bevindingen van de arts aan ons toesturen per post.
   • de omvang en de omstandigheden aan ons aantonen
   • moet u uw reis annuleren, dan moet u dit binnen drie werkdagen aan ons melden

Uw reis annuleren?

Wanneer bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft gesloten tot het moment waarop uw reis begint.

Waarvoor bent u verzekerd?

Verzekerd is de reissom.

In welke gevallen bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor annuleringskosten in de volgende gevallen:

 1. U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
 2. Een familielid in de derde graad overlijdt.
 3. U of uw partner wordt zwanger en dit heeft directe gevolgen voor uw geboekte reis.
 4. U, een medeverzekerde, een huisgenoot of uw inwonende kind moet een medisch noodzakelijke
 5. ingreep ondergaan
 6. U krijgt binnen dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning.
 7. U wordt buiten uw schuld werkloos en verliest daarmee een vast dienstverband.
 8. U krijgt na een periode van werkloosheid een baan aangeboden en uw nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis, omdat u op de geplande reisdagen bij hem aanwezig moet zijn. Het moet daarbij gaan om een baan van minimaal twintig uur per week en voor minimaal zes maanden.
 9. Uw duurzame relatie of huwelijk wordt definitief ontbonden. Onder "duurzame relatie"verstaan we een relatie met een gezamenlijk huishouden.

Wat krijgt u vergoed?

 1. Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de reissom.
 2. Wij vergoeden tot maximaal het bedrag dat op uw reserveringsbevestiging staat en wat u daadwerkelijk al aan ons heeft voldaan.

Wat onze gasten zeggen

Over onze camping

Lekker midweek in eigen land. Alles op fiets afstand, strand tien minuutjes slenteren door prachtig bos- en duingebied. 2 persoon huisje tip top schoon en compleet. Aanrader.

Egbert van der Veer - Facebook